x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA3 Neuropsykologia II 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori Jari Hietanen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan käyttäytymiseen vaikuttavien biologisten järjestelmien toimintaa ja näiden järjestelmien toiminnassa olevien häiriöiden vaikutuksia käyttäytymiseen. Erityisesti keskitytään hermoston toiminnan ja käyttäytymisen välisen suhteen tarkasteluun.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan mm. kielen, muistin ja oppimisen, emootioiden, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja psyykkisten häiriöiden hermostollista perustaa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan pääaineopiskelijoiden lisäksi 35 sivuaineopiskelijaa psykologian opintopistemäärän perusteella. Mikäli tämä on sama, ratkaistaan valinta kaikkien opintosuoritusten kokonaismäärän perusteella.

Toteutustavat

Luennot (24 t) ja kirjallisuuskuulustelu.
Luennot toteutetaan osaksi Psykonetin valtakunnallisena virtuaaliopetuksena (lisätietoja www.psykonet.fi).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus ja luennot tentitään jaksosta vastaavan opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. opintovuosi, 3.-4. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kolb & Whishaw, Fundamentals of human neuropsychology. Worth Publishers 2008, luvut 11-28.

 

 

 

 

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Psykologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö