x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKINT Intensiivijakso 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliassistentti
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Psykologian pääaineopiskelijat suorittavat perusopintojaksojen lisäksi pakollisen intensiivijakson. Opintojakso koostuu kahdesta intensiivipäivästä, joista toinen järjestetään ensimmäisen vuoden syksyllä ja toinen keväällä. Jakso lasketaan tiedekunnan yhteisiin opintoihin Empiirisen tutkimuksen perusteet -opintojakson sijaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot yliopisto-opinnoista yleisesti ja erityisesti psykologian opinnoista. Lisäksi opiskelija tuntee laitoksella tehtävää tutkimusta ja hänelle on muotoutunut käsitys psykologin ammatista.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan psykologian laitoksen opetusohjelmaan, tutkimusryhmien toimintaan ja psykologin työhön. Lisäksi käydään läpi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiseen liittyviä asioita.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö