x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATES084 Kuntoutus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmissä 3–6 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Terveyssosiologian yliopettaja Pekka Virtanen

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija sekä käytännöllisistä että teoreettisista lähtökohdista käsin kuntoutuksen palvelujärjestelmään siinä toimiviin organisaatioihin ja moniammatilliseen kuntoutustoimintaan.

Sisältö

-kuntoutus historiallisena, teoreettisena ja käytännöllisenä toimintana
-kuntoutuspalvelujärjestelmän kokonaisuus ja monitoimijuus
-organisaatioiden ja ammattilaisten yhteistyökäytännöt
-kuntoutus eri elämänvaiheissa
-asiakas kuntoutuspalvelujärjestelmässä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Työpaja 3 op: lääketieteen laitoksen opetusta, jossa opiskellaan yhdessä lääketieteen, sosiaalityön ja psykologian opiskelijoiden kanssa. Lisätietoja työpajasta jakson vastuuhenkilöltä.
Kirjallisuustentti 3 op terveystieteen laitoksen yleisinä tenttipäivinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työpajaan osallistuminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Tentti arvioidaan asteikolla 1–5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Tenttikirjallisuus

Järvikoski A & Härkäpää K. Kuntoutuksen perusteet. WSOY 2004.

Karjalainen V & Vilkkumaa I. (toim.). Kuntoutus kanssamme: Ihmisen toimijuuden tukeminen. Stakes 2004.

Kallanranta T ym. (toim.). Kuntoutus. Duodecim 2001. (pois luettuna kuntoutus tautiryhmissä)

Lisätietoja

Työpajan kontaktihenkilö lääketieteen laitoksella on opetuskoordinaattori Terhi Frilander. Työpajaan osallistuminen edellyttää läsnäoloa opetuksen infotilaisuudessa lääketieteen laitoksella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö