x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATES044 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–10 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Kansanterveystieteen yliassistentti (gerontologia) Tapio Kirsi

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
-osaa tarkastella vanhenemista ja vanhuutta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä
-osaa eritellä vanhenemista yksilöiden henkilökohtaisena kokemuksena
-tuntee terveyden, sosiaalisten suhteiden, yksilöllisen toimijuuden ja palveluiden merkityksen vanhuusiän hyvinvoinnille.

Sisältö

Sisältö:
– vanhenemisen ja vanhuusiän sosiaaliset ja kulttuuriset määreet
– vanhenemisen kokemukselliset ulottuvuudet
– terveys, sosiaaliset suhteet, toimijuus ja palvelujärjestelmä ikäihmisten hyvinvoinnin osatekijöinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kaikille yhteinen kirjallisuus suoritetaan kirjallisuuskuulustelussa. Lisäkirjallisuuden opiskelija voi suorittaa yhdessä yhteisen kirjallisuuden kanssa tai sen jälkeen haluamassaan laajuudessa kirjallisuuskuulusteluissa tai esseinä opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kukin teos, artikkeli, essee tai luentopäiväkirja arvioidaan asteikolla 1–5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuuskuulustelut laitoksen yleisinä tenttipäivinä. Esseiden ja luentopäiväkirjan palautuksesta sovitaan opettajan kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


Kaikille yhteinen kirjallisuus:

1) Bond J., Peace S., Dittmann-Kohli F. ja Westerhof G. (toim.). Ageing in society. Sage Publications 2007 (3. p.) (4 op)

Lisäkirjallisuus:

2) Ikääntyminen voimavarana. Tulevaisuusselonteon liiteraportti 5. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 33/2004. (2 op)

(Myös verkkojulkaisuna)

3) Estes CL ym. Social theory, social policy and ageing. A critical introduction. Open University Press 2003. (2 op)

4) Tornstam L. Åldrandets socialpsykologi. Norstedts Akademiska Förlag 2005. (2 op)

5) Osa lisäkirjallisuudesta on mahdollista korvata opettajan kanssa sovittavilla artikkeleilla tai luennoilla. (2 op)

Lisätietoja

Lisäkirjallisuuden voi suorittaa essenä tai opettajan kanssa sovittavilla korvaavilla luennoilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö