x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATES007 Tutkielmaa tukevat valinnaiset opinnot 5 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Pro gradu -tutkielman ohjaaja

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä siihen terveystutkimuksen erityisalaan tai ongelmakenttään (teoria, soveltaminen ja menetelmät), josta opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielmansa.

Sisältö

Nämä opinnot opiskelija voi valita yhdessä ohjaajan kanssa mistä tahansa yliopistotasoisista opinnoista, myös jatkokoulutustasoisista kursseista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritustapa sovitaan pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi vaihtelee suoritettavan kurssin mukaan.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö