x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATES006 Tutkielmaseminaari 8 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Terveystaloustieteen professori Pekka Rissanen, sosiaalipsykiatrian professori Matti Joukamaa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Seminaarin tavoite on tukea opiskelijan pro gradu -tutkielman laatimista

Sisältö

-tutkielman tekemiseen ja tutkimuksen käytännön toteutukseen liittyvät teemat
-henkilökohtainen seminaaritöiden valmistelu ja esittäminen
-seminaaritöiden kriittinen lukeminen ja arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaareihin osallistuminen, kahden kirjallisen seminaarityön valmistelu ja esittäminen, toisten seminaaritöiden kommentointi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Jakson voi aloittaa joko syys- tai kevätlukukaudella.Jakson kesto on kaksi lukukautta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö