x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIP Puheviestinnän perusteet toimittajille (radio- ja tv-puhe) 3 op

Osaamistavoitteet

Perehdytään puheviestinnän ja äänenkäytön ja artikulaation teoriaan ja käsitteistöön kontekstina puhuminen radiossa ja televisiossa.

Sisältö

Perehdytään puheviestinnän ja äänenkäytön ja artikulaation teoriaan ja käsitteistöön kontekstina puhuminen radiossa ja televisiossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 24 t 0 t

Luentoja ja harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö