x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIY2 Kokoustekniikka ja neuvottelutaito 3 op
Vastuutaho
Puheviestintä
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kehittää omaan puheviestintäosaamista neuvottelu- ja kokoustilanteissa sekä analysoida niiden viestinnällisiä piirteitä.

Sisältö

Kokouskäytännöt, neuvottelun ja neuvottelutaidon käsitteet, neuvottelun vaiheet, neuvottelijan ja puheenjohtajan tehtävät sekä neuvotteleminen yhteistyö- ja ristiriitatilanteissa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on suunnattu ja ensisijaisesti tarkoitettu hallinto- ja kauppatieteilijöille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 24 t 0 t

Luentoja, harjoituksia, videopalaute.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, kertauskuulustelu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Voimassaoleva yhdistyslaki ja kurssilla jaettava kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö