x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA24I Puheviestinnän opettamisen praktikum 3 op
Vastuutaho
Puheviestintä
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Perehdytään puheviestinnän opetusmenetelmiin, -tilanteisiin ja -sisältöihin sekä teoriassa että käytännössä ja selkiytetään omaa puheviestinnän opettajaroolia.

Sisältö

Puheviestinnän opetusmenetelmät ja -sisällöt sekä puheviestinnän opettajuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 20 t 0 t

Kurssi voidaan toteuttaa eri vuosina eri tavoin, joten opetus voi vaihdella 14-24 h välillä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Puheviestinnän oppimistilanteiden havainnointi ja analysointi sekä kurssilla mainittu esim. Valo M. (toim.): Haasteita puheviestinnän opetukseen; Valo M. (toim): Nykytietoa puheviestinnän opetuksesta..

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö