x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA24H Kuunteleminen 3 op

Osaamistavoitteet

Perehdytään kuuntelemisen tutkimuksen historiaan ja hahmotetaan kuunteleminen kognitiivisena prosessina, havaittuna käyttäytymisenä ja organisaation arvona. Tutustutaan myös kuuntelemisen keskeisiin tutkimusmenetelmiin.

Sisältö

Kuuntelemisen tutkimuksen historia, kuunteleminen kognitiivisena prosessina, havaittuna käyttäytymisenä ja organisaation arvona sekä kuuntelemisen tutkimusmenetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Kurssi voidaan toteuttaa eri vuosina eri tavoin, joten opetus voi vaihdella 14-24 h välillä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Jos kurssia ei järjestetä, niin kohdan voi suorittaa opettajan kanssa sovittavalla tentillä tai eseellä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssi tai kirjallisuutta Wolvin, Berko & Wolvin: The Public Speaker/The Public Listener; Brownell: Listening. Attitudes, principles and skills; Wolvin & Coakley: Perspectives on listening.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö