x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA24G Poliittinen viestintä 3 op

Osaamistavoitteet

Perehdytään poliittisen viestinnän ilmiöihin ja tutkimuskenttään sekä poliittiseen retoriikkaan ja yhteiskunnalliseen ja poliittiseen argumentaatioon.

Sisältö

Poliittisen viestinnän teoriat, poliittinen retoriikka sekä yhteiskunnallinen ja poliittinen argumentaatio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Kurssi voidaan toteuttaa eri vuosina eri tavoin, joten opetus voi vaihdella 14-24 h välillä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Jos kurssia ei järjestetä, niin kohdan voi suorittaa opettajan kanssa sovittavalla tentillä tai eseellä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssi tai kirjallisuutta esim. Kaid L. (toim.): Handbook of political communication research; Kakkuri-Knuuttila M-L. (toim.): Argumentti ja kritiikki; Trent, J.S. & Friedenberg, R.V.: Political Campaign Communication; Isotalus, P. & Borg, S.: Presidentinvaalit 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö