x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA24F Puheviestintä ja hyvinvointi 3 op

Osaamistavoitteet

Perehdytään ihmisen hyvinvoinnin ja puheviestinnän välisiin yhteyksiin esimerkiksi interpersonaalisen viestinnän ja terveysviestinnän näkökulmista.

Sisältö

Ihmisen hyvinvoinnin ja puheviestinnän välisiin yhteydet esimerkiksi interpersonaalisen viestinnän ja terveysviestinnän näkökulmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Kurssi voidaan toteuttaa eri vuosina eri tavoin, joten opetus voi vaihdella 14-24 h välillä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Jos kurssia ei järjestetä, niin kohdan voi suorittaa opettajan kanssa sovittavalla tentillä tai esseellä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssi tai kirjallisuutta esim. Redmond, M.V.: Interpersonal Communication; Thompson T. L. (toim.): Handbook of health communication; Pecchioni, L., Wright, K. & Nussbaum, J. (toim.): Life-span communication; Wright, K.B., Sparks, L. & O’Hair, H.D.: Health communication in the 21st century.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö