x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA24E Ammatillinen puheviestintä 3 op

Osaamistavoitteet

Perehdytään siihen, miten viestintä ja vuorovaikutus liittyvät organisaatioiden rakenteisiin ja toiminnan funktioihin ammatillisessa elämässä, sekä puheviestinnän erityiskysymyksiin eri ammateissa.

Sisältö

Organisaatioviestintä, johtamisviestintä, työelämän viestintätilanteet ja puheviestintä eri ammateissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Kurssi voidaan toteuttaa eri vuosina eri tavoin, joten opetus voi vaihdella 14-24 h välillä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Jos kurssia ei järjestetä, niin kohdan voi suorittaa opettajan kanssa sovittavalla tentillä tai eseellä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssi tai kirjallisuutta esim. Northouse, P.: Leadership. Theory and practice; Hackman, M.Z. & Johnson, G.E.: Leadership: A Communication Perspective; Miller, K.: Organizational Communication: Approaches and Processes; Spangle, M.: Negotiation: Communication for Diverse Settings.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö