x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA24B Medioitu interpersonaalinen viestintä 3 op

Osaamistavoitteet

Perehdytään puheviestinnän näkökulmasta teknologiavälitteisen viestinnän sekä radio- ja televisioesiintymisen erityiskysymyksiin.

Sisältö

Puheviestinnän näkökulma radio- ja televisioesiintymiseen ja teknologiavälitteisen viestintään sekä medioidun interpersonaalisen viestinnän teoriat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Kurssi voidaan toteuttaa eri vuosina eri tavoin, joten opetus voi vaihdella 14-24 h välillä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Jos kurssia ei järjestetä, niin kohdan voi suorittaa opettajan kanssa sovittavalla tentillä tai eseellä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssi tai kirjallisuutta esim. Reeves, B. & Nass, C.: The Media Equation; Konijn, E. A., Utz, S., Tanis, M. & Barnes, S. B.: Mediated interpersonal communication; Hellweg, S.A., Pfau, M. & Brydon, S.R.: Televised Presidential Debates.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö