x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA15 Seminaari ja kandidaatintutkielma 12 op

Osaamistavoitteet

Perehdytään tieteellisen tiedon hankintaan ja käyttöön, lähdekritiikkiin sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun. Lisäksi harjaannutaan ohjatusti tekemään empiiristä tutkimusta ja raportoimaan siitä tieteellisesti.

Sisältö

Tieteellisen tiedon hankinta ja käyttö, lähdekritiikki, tutkimusmenetelmät sekä tutkimuksen raportointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 53 t 0 t

Kurssi koostuu kahdesta eri seminaarista ja kandidaatintutkielmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Aineopinnot (Puheoppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö