x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA13 Puheviestinnän tutkimusmenetelmät 5 op

Osaamistavoitteet

Perehdytään tutkimusprosessiin, puheviestinnän erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan aineiston keräämistä, analyysia ja tieteellistä raportointia.

Sisältö

Tutkimuksen suunnittelu, tutkimusprosessin vaiheet ja puheviestinnän erilaiset tutkimusmenetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta esim. Hirsjärvi, Remes, Sajavaara: Tutki ja kirjoita; Lindlof, T.R. & Taylor, B.C.: Qualitative Communication Research Methods; Wrench et al.: Quantitative research methods for communication.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Aineopinnot (Puheoppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö