x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA12 Puheviestinnän asiantuntijuus 3 op

Osaamistavoitteet

Perehdytään puheviestinnän asiantuntijoiden työnkuviin, pohditaan omaan asiantuntijuutta ja sen kehitystarpeita.

Sisältö

Erilaiset puheviestinnän asiantuntijoiden työnkuvat, oman asiantuntijuuden analysointi ja erilaiset harjoitustehtävät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus, esim. DeWine: The consultant’s craft improving organizational communication; Niikko: Portfolio oppimisen avartajana.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Aineopinnot (Puheoppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö