x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA11 Puheviestinnän opettaminen 4 op

Osaamistavoitteet

Perehdytään puheviestinnän opetusmenetelmiin, -tilanteisiin ja -sisältöihin

Sisältö

Puheviestinnän opetusmenetelmät, tavoitteet ja sisällöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta soveltuvin osin esim. Almonkari & Isotalus (toim.): Akateeminen puheviestintä. Kuinka opettaa puheviestintää yliopisto-opiskelijoille?; Vangelisti, A.L., Daly J.A. & Friedrich G.W.: Teaching Communication: Theory, Research and Methods.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Aineopinnot (Puheoppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö