x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA24C Puheviestinnän analyysi 3 op

Osaamistavoitteet

Perehdytään puheviestintään ja sen kielellisiin, visuaalisiin ja äänellisiin osatekijöihin sekä laajennetaan puheviestinnän tuntemusta havainnoimalla ja analysoimalla erilaisia puhetilanteita.

Sisältö

Puheviestinnän merkkijärjestelmät, erilaiset puheviestitilanteet ja analyysit sekä havainnointi- ja analyysiharjoitukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta esim. Greene, J.O. & Burleson, B.R. (toim.): Handbook of Communication and Social Interaction Skills; Gamble, M. & Kwal, T.: The Gender Communication Connection; Hargie, O. (toim.): The Handbook of Communication Skills; Guerrero, L.K., DeVito, J.A. & Hecht, M.L. (toim.),:Nonverbal Communication reader.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Aineopinnot (Puheoppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö