x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA10 Retoriikka 3 op
Vastuutaho
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Elinita Mäki

Osaamistavoitteet

Perehdytään retoriikan traditioon ja nykysuuntauksiin.

Sisältö

Luento retoriikan kehityshistoriasta ja perehtyminen harjoituksin modernin retoriikan teoriaan ja analyysimenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta: Hauser, G. A.: Introduction to rhetorical theory; Tindale, C. W.: Rhetorical argumentation.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Aineopinnot (Puheoppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
PUVIA10 Retoriikka
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö