x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIA1 Puheviestinnän teoria 6 op
Vastuutaho
Puheviestintä
Edeltävät opinnot
Edellytetään puheviestinnän peruspinnot.

Osaamistavoitteet

Perehdytään puheviestinnän teorioihin ja opitaan jäsentämään alan teoriakenttää.

Sisältö

Puheviestinnän teoriat ja teoriakentän jäsennykset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta Littlejohn, S.: Theories of Human Communication; Baxter, L. & Braithwaite, D.: Engaging theories in interpersonal communication.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Aineopinnot (Puheoppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö