x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIP6 Johdatus puheviestinnän tutkimukseen 2 op

Osaamistavoitteet

Tutustutaan alan tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja lähestymistapoihin sekä harjaannutaan tiedonhankinnassa.

Sisältö

Puheviestinnän tutkimuksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat, tutkimuksen rakentuminen sekä tiedonhankinta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Logopedian opiskelija, joka suorittaa puheviestinnän sivuaineopintoja, korvaa tämän kurssin laatimalla annetun kirjallisuuden perusteella esseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Oheiskirjallisuutena esim. Rubin, Rubin & Piele: Communication research: Strategies and sources.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Perusopinnot (Puheoppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö