x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOKOP8B Oman äänen analyysi ja harjoittaminen 2 op
Vastuutaho
Puhetekniikka ja vokologia
Vastuuhenkilö
Irma Ilomäki ja Elinita Mäki
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tutustutaan puheteknisen suorituskyvyn instrumentaaliseen ja kuuntelun avulla tapahtuvaan analysointiin, saadaan tähän analyysiin perustuvia tuloksia omasta äänestä sekä tutustutaan tavallisimpiin puhetekniikan harjoituksiin.

Sisältö

24 tuntia harjoituksia, jotka koostuvat ääninäytteiden nauhoituksista, puheteknisistä mittauksista, kuunteluanalyysistä ja ääniharjoituksista pienryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Perusopinnot (Puheoppi)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö