x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIP19P Interpersonaalinen viestintä 3 op

Osaamistavoitteet

Tutustutaan interpersonaalisen viestinnän ilmiöön ja teorioihin.

Sisältö

Interpersonaalisen viestinnän teoriat, analyysitavat ja havainnointitehtävät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Pääaineopiskelijat suorittavat kurssin, mutta sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kohdan myös kirjatenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssi tai kirjallisuutta Trenholm S. & Jensen A.: Interpersonal Communication.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Perusopinnot (Puheoppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö