x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIP3 Ryhmäviestintä 3 op

Osaamistavoitteet

Tutustutaan ryhmäviestinnän teoriaan sekä opitaan havainnoimaan ja arvioimaan ryhmäviestintään esimerkiksi neuvottelu- ja kokoustilanteissa.

Sisältö

Ryhmäviestinnän teoriat ja analyysimallit, kokous- ja neuvottelutilanteet sekä ryhmäviestinnän harjoitukset ja havainnointitehtävät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

-

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Kirjallisuutta Brilhart, J. & Galanes, G.: Effective Group Discussion.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Perusopinnot (Puheoppi)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö