x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGOP1 Johdatus logopediaan 2 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu logopediaan tieteenalana ja puheterapiaan ammattina sekä näiden väliseen dynaamiseen vuorovaikutukseen.

Sisältö

Luennot, harjoitukset ja kirjallinen kuulustelu

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu myös puheopin pää- ja sivuaineopiskelijoille

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 42 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Chrystal, D. & Varley, R. (1998) Introduction to langugage pathology, 4. painos Lisäksi muu opettajan valitsema kirjallisuus

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Perusopinnot (Puheoppi)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö