x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOKOP8A Johdatus puhetekniikkaan ja vokologiaan 2 op
Vastuutaho
Puhetekniikka ja vokologia
Vastuuhenkilö
Anne-Maria Laukkanen

Osaamistavoitteet

Tutustutaan puhetekniikkaan ja vokologiaan oppiaineena sekä saadaan perustiedot puheentuotosta, puheen ja äänen akustiikasta ja puheen ja äänen harjoittamisen perusteista.

Sisältö

Luento 18 t ja kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Laukkanen & Leino: Ihmeellinen ihmisääni.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Perusopinnot (Puheoppi)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö