x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIP0 Johdatus puheviestintään 2–4 op

Osaamistavoitteet

Tutustutaan puheviestintäilmiöön sekä puheviestintätieteeseen ja sen keskeisiin käsitteisiin.

Sisältö

Puheviestinnän keskeiset käsitteet ja lähetysmistavat, puheviestinnän opetuksen ja tieteenalan kehittyminen sekä suomalainen puhekulttuuri.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Luento ja kirja, jos suoritetaan puheviestinnän perusopintoja eli pää- ja sivuaineopiskelijoille (4 op). Logopedian ja vokologian perusopintoihin kuuluu pelkät luennot (2 op)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennolla jaettu materiaali ja Wilkins R. & Isotalus, P.: Speech culture in Finland.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Perusopinnot (Puheoppi)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö