x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TIEDMS3B Media Text Editing 2 ECTS
Organised by
Journalism and Mass Communication
Course is available for:
  • Major subject students

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy analysoimaan lehtitekstien rakennetta ja sisältöä. Hän osaa arvioida kielellisten valintojen vaikutusta merkitykseen. Hän pystyy arvioimaan myös tekstien luettavuutta ja ymmärrettävyyttä.

Teaching methods

Luennot ja harjoitukset (22 t) suoritetaan yhden periodin aikana. Kurssista järjestetään kirjallinen kuulustelu.

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year spring

Belongs to following study modules

School of Communication, Media and Theatre
Journalistic Studies II: Language Studies (Journalism and Mass Communication)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Communication, Media and Theatre