x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TIEDAM5 Intermediality 5 ECTS
Organised by
Journalism and Mass Communication

Learning outcomes

Tavoitteena on luoda katsaus mediamuotojen erityisyyksiin ja niiden keskinäisiin suhteisiin.

Contents

Jaksossa paneudutaan myös faktan ja fiktion suhteisiin mediateksteissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset tarkastella median eri muotojen kiertoa kulttuurissa.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Luento ja /tai kirjallisuutta, yhteensä kolme teosta:

Hartley , John: Popular Reality (1996) JA Lehtonen , Mikko: Post Scriptum (2001) SEKÄ yksi seuraavista: Bolter , J. David – Grusin , Richard: Remediation (1999), Huhtamo , Erkki: Virtuaalisuuden arkeologia (1995), Huhtamo , Erkki – Kangas , Sonja: Mariosofia (2002), Järvinen , Aki – Mäyrä , Ilkka (toim.): Johdatus digitaaliseen kulttuuriin (1999), Nichols , Bill: Blurred Boundaries (1994), Walker , John A. – Chaplin , Sarah: Visual Culture (1997).

Belongs to following study modules

School of Communication, Media and Theatre
School of Communication, Media and Theatre
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Communication, Media and Theatre