x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TIEDAM4 Audiences and Reception 5 ECTS
Organised by
Journalism and Mass Communication

Learning outcomes

Tavoitteena on antaa perustiedot mediayleisöjen tutkimisesta erityisesti elokuva- ja televisiotutkimuksessa, tutustuttaa katseen ja katsomisen käsitteellistämiseen sekä vastaanoton erilaisiin muotoihin.

Contents

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yleisö- ja vastaanottotutkimuksen traditioita ja niiden peruskäsitteitä.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year autumn
1. year spring

Study materials

Luento ja /tai kirjallisuutta, yhteensä kolme teosta:

JOKO Ang , Ien: Desperately seeking the Audience (1991) TAI Ruddock , Andrew: Understanding Audiences (2001) JA kaksi seuraavista: Hills , Matt: Fan Cultures (2002), Kovala, Urpo - Saresma , Tuija (toim.): Kulttikirja (2003), Kytömäki , Juha: Täytyy kattoo, jos saa kattoo (1999), Nikunen, Kaarina: Faniuden aika (2005), Seppänen , Janne: Katseen voima (2001), Stacey , Jackie: Star Gazing (1994).

Belongs to following study modules

School of Communication, Media and Theatre
School of Social Sciences and Humanities
School of Communication, Media and Theatre
School of Social Sciences and Humanities
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Communication, Media and Theatre