x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TIEDAM3 Analysis of Media Texts 5 ECTS
Organised by
Journalism and Mass Communication

Learning outcomes

Jakson tavoitteena on oman tutkimuskysymyksen muotoileminen ja esittäminen itse rajatulle aineistolle.

Contents

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet analysoida mediailmiöitä ja laatia niistä teoriakirjallisuuden ja aineiston luentaan perustuva kirjoitelma.

Teaching methods

Suoritustapana itsenäinen harjoitustyö tai osallistuminen harjoitusryhmään.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

2. year spring

Suositellaan suoritettavaksi aineopintojen loppuvaiheessa.

Belongs to following study modules

School of Communication, Media and Theatre
School of Communication, Media and Theatre
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Communication, Media and Theatre