x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TIEDAM11 Narration and Genre 5 ECTS
Organised by
Journalism and Mass Communication

Learning outcomes

Tavoitteena on tarjota perustiedot audiovisuaalisten tekstien lajeista ja ilmaisukielestä.

Contents

Jakson suoritettuaan opiskelija kykenee analysoimaan erityyppisten mediatekstien sanallista, kuvallista ja ääneen perustuvaa kerrontaa, ymmärtää lajityyppien muotoutumisen mekanismeja ja hahmottaa mediasisältöjen välisiä suhteita.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year autumn

Study materials

Luento ja /tai kirjallisuutta, yhteensä kolme teosta:

Altman , Rick: Elokuva ja genre (2002) JA Koivunen , Anu – Hietala , Veijo (toim.): Kanavat auki! (1997) SEKÄ yksi seuraavista: Bacon , Henry: Audiovisuaalisen kerronnan teoria (2000), Bordwell , David – Thompson , Kristin: Film Art (1986 tai uudempi), Ellis , John: Visible Fictions (1982 tai uudempi).

Belongs to following study modules

School of Communication, Media and Theatre
School of Social Sciences and Humanities
School of Communication, Media and Theatre
School of Social Sciences and Humanities
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Communication, Media and Theatre