x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TIEDAM1 Media Culture and Communication Research 5 ECTS
Organised by
Journalism and Mass Communication

Learning outcomes

Tavoitteena on antaa yleiskuva mediakulttuurin tutkimusalueesta ja tutkimusperinteistä.

Contents

Opintojakso tarjoaa johdatuksen mediakulttuurin tutkimuksen peruskäsitteisiin ja niiden kehitykseen. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee tutkimusalueen ja hänellä on edellytykset sen yksityiskohtaisempaan opiskeluun.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year autumn

Study materials

Luento ja /tai kirjallisuutta, yhteensä kolme teosta:

Herkman , Juha: Audiovisuaalinen mediakulttuuri (2001) JA Strinati , Dominic: An Introduction to Theories of Popular Culture (1995) SEKÄ yksi seuraavista: Brunsdon , Charlotte – D'Acci , Julie – Spigel , Lynn (eds.): Feminist Television Criticism (1997), Lapsley , Robert – Westlake , Michael: Film Theory. (1989 tai uudempi), Tudor , Andrew: Decoding Culture (1999), Mörä, Tuomo – Salovaara-Moring, Inka – Valtonen, Sanna (toim.): Mediatutkimuksen vaeltava teoria (2004), Mäkelä Anna – Puustinen, Liina – Ruoho, Iiris (toim.) : Sukupuolishow (2006).

Belongs to following study modules

School of Communication, Media and Theatre
School of Communication, Media and Theatre
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Communication, Media and Theatre