x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
BIKE4031 M.Sc. Thesis 40 ECTS
Organised by
Biochemistry

Teaching language

Finnish

Modes of study

Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kokeellisesta tai laskennallisesta osasta. Tutkielman tulee osoittaa kirjoittajan valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään omalla tieteenalalla. Tutkielmaan liittyvä kokeellinen/laskennallinen osa suoritetaan yleensä tutkimusryhmässä osana laajempaa tutkimusprojektia. Tällöin opiskelijan itsenäinen osuus tutkielmasta on oltava erotettavissa. Ohjeet tutkielman tekoa varten saa koulutusohjelman kotisivuilta (http://www.uta.fi/imt/biotek/tutkielma_ohje.shtml) tai toimistosta. Ennen kokeellisen työn aloittamista tulee keskustella aiheesta ja sisällöstä sekä suorituspaikasta vastuuhenkilön kanssa.

Evaluation

Approbatur-laudatur.

Recommended year of study

5. year autumn

Belongs to following study modules

Institute of Biomedical Technology
Molecular biology (Biochemistry)
Institute of Biomedical Technology
Institute of Biomedical Technology
Bioinformatics (Biochemistry)
Institute of Biomedical Technology
Biotechnology (Biochemistry)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
Institute of Biomedical Technology