x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOI4660 Advanced statistics 4 op
Vastuutaho
Bioinformatiikka
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Koivisto
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Tilastomenetelmien perusteet (BIKE0020) or corresponding Statistics -course

Osaamistavoitteet

The students understand the basic concepts of statistical inference (estimates, tests, confidence intervals) and modelling and can use statistical program to analyze a real data set.

Sisältö

- review of basic statistics: data matrix, variables, descriptive statistics, measures of association
- probability and statistical distributions
- statistical inference: confidence intervals, hypothesis testing
- ideas of statistical modelling

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Lectures, exercises, computer practicals and assignment

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

3. periodi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Molekyylibiologia (Biokemia)
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Bioinformatiikka (Biokemia)
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Bioteknologia (Biokemia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö