x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIKE4033 Kypsyysnäyte
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Markku Kulomaa

Yleiskuvaus

Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineessa pro gradu -tutkielma, jonka laajuus ja suoritustapa määritellään opetussuunnitelmassa, sekä tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte.

Osaamistavoitteet

Kypsyysnäyteen tavoiteena on, että opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä pro gradu -tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Mikäli opiskelija on osoittanut aiemmin kandidaatin tai muun yliopistotutkinnon kypsyysnäytteessä äidinkielen taitonsa, tarkastetaan kypsyysnäyte vain sisällön osalta.

Sisältö

Laaditaan valvotusti kirjoitus tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Aiheen antaa tutkielmista vastaava opettaja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kypsyysnäyte suoritetaan yleisenä tenttipäivänä tai muulloin erikseen vastaavan opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Kokeeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kypsyysnäytteen tarkastaa sisällön osalta aiheen antanut opettaja ja kielen osalta äidinkielen opettaja.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Molekyylibiologia (Biokemia)
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Bioinformatiikka (Biokemia)
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Bioteknologia (Biokemia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö