x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIRA5C Lastenkirjallisuuden historia 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu lasten- ja nuortenkirjallisuuden lähtökohtiin, syntyyn ja historialliseen kehitykseen yleensä tai jonkin lajin, periodin tai kielialueen puitteissa.

Sisältö

Luentokurssi tai kirjallisuutta.
Valitaan kaksi seuraavista: Beckett & Nikolajeva (toim.) Beyond Babar : the European Tradition in Children's Literature (2006); Heikkilä-Halttunen: Kuokkavieraasta oman talon haltijaksi (2000); Huhtala (toim.): Pieni suuri maailma (2003); Hunt: An Introduction to Children's Literature (1996); Hunt (toim.): Children's Literature. An Illustrated History (1995); Kuivasmäki: Siiwollisuuden tuntoa ja ylewätä kauneuden mieltä: suomenkielinen nuorisokirjallisuus 1851-1899 (uudistettu painos 1993); Lehtonen: Lastenkirjallisuus Suomessa 1543-1850 (1980); Lerer: Children's Literature. A Reader's History from Aesop to Harry Potter (2008); Manlove: From Alice to Harry Potter: Children's Fantasy in England (2003); Townsend: Written for Children (1987 tai uudempi painos).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Vaihtoehto kohdalle YKIRP4B.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö