x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIRA7 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op

Osaamistavoitteet

Pakollinen pääaineopiskelijoille sekä syventäviin opintoihin jatkaville sivuaineopiskelijoille. Proseminaarissa laaditaan tutkimussuunnitelma, dispositio ja seminaariesitelmä. Lisäksi harjoitellaan kritiikin antamista (opponenttina toimiminen), vastaanottamista ja akateemisia keskustelutaitoja (yhteiskeskustelut).

Sisältö

Proseminaari kestää kaksi lukukautta ja edellyttää aktiivista osallistumista työskentelyyn. Ennen proseminaarin alkua opiskelijalla on oltava suoritettuna pääosin perusopinnot sekä aineopintojen kohta A4. Ennakkoilmoittautuminen. Oheiskirjallisuus: Ihonen & Ihonen : Kirjallisuuden opinnäyteopas (2005; kolmas, uud. painos).

Pääaineopiskelijoiden proseminaariesitelmä, tarvittaessa korjauksin täydennettynä, hyväksytään samalla HuK-tutkielmaksi (15–20 s.). HuK-tutkintoa varten suoritetaan lisäksi yleisenä tenttipäivänä tutkielman aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte (ks. Humanistisen tiedekunnan opinto-opas, ”Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte”). Tarkempi ohjeistus HuK-tutkielman tekoon proseminaarin vastuuhenkilöltä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Huk-tutkielma arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö