x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIRA6 Tieteellisen tutkimuksen perusteet 4 op

Osaamistavoitteet

Pääaineopiskelijoille pakollisella luento- ja harjoituskurssilla perehdytään kirjallisuustieteellisen tutkimuksen tekemiseen: tiedonhaun menetelmiin, tutkimusaineiston kokoamiseen liittyviin kysymyksiin, referaattien kirjoittamiseen, tieteelliseen ajatteluun, systemaattisen analyysin vaiheisiin, tulkinnan käytännöllisiin ongelmiin ja kirjallisuustieteelliseen kirjoittamiseen.

Sisältö

Ks. yllä.
Pääaineopiskelijat ja syventäviin opintoihin jatkavat sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin välittömästi ennen proseminaaria.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Lisätietoja

Sivuaineopiskelijat, jotka eivät jatka kirjallisuustieteen syventäviin opintoihin, suorittavat kohdan vastuuhenkilön kanssa etukäteen sovittavalla tehtävällä. Siinä syvennetään jotakin opiskelijan jo opintojaksoissa A4 ja A5 valitsemaa suuntautumisvaihtoehtoa. Kyseeseen voi tulla essee tai tutkimusraportti itsenäisen tiedonhakutehtävän pohjalta, jossa opiskelija kartoittaa tai soveltaa kirjallisuustieteellisiä näkökulmia ja tutkimuskäsitteitä valitsemaansa aiheeseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö