x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIRP6A Populaari- ja genrekirjallisuus 2 op

Osaamistavoitteet

Perehtyä yhteen tai useampaan lajityyppiin sekä ymmärtää populaarikirjallisuuden lajityyppiset ominaisuudet ja funktiot.

Vastuuoppiaine: Suomen kirjallisuus.

Sisältö

Harjoituskurssi tai kirjallisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Populaari- ja nuorisokirjallisuus (Yleinen kirjallisuustiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö