x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKIS5 Seminaari 8 op
Vastuutaho
Suomen kirjallisuus
Edeltävät opinnot
Seminaariin ilmoittauduttaessa on oltava suoritettuna aineopintojen opintojaksot A1, A2 ja A5 sekä ainakin osa jaksoista A3 ja A4.

Osaamistavoitteet

Tieteellisten valmiuksien harjoitteleminen tutkielman kirjoittamiseksi.

Sisältö

Hyväksytty seminaariesitelmä sekä aktiivinen seminaarityöskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Suomen kirjallisuus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö