x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKIP7 Tiede, taide ja kirjoittaminen 3 op

Osaamistavoitteet

Tukea ja kehittää opiskelijan kielellistä ilmaisua taideaineiden opiskelun ja taiteiden tutkimuksen näkökulmasta.

Vastuuoppiaineet: Suomen kirjallisuus ja Yleinen kirjallisuustiede.

Sisältö

Pääaineopiskelijat: luento- ja harjoituskurssi jostakin luovan ja/tai tieteellisen kirjoittamisen alasta. Oheiskirjallisuutta: Andersson: Luova mieli (2002); Calvino: Kuusi muistiota seuraavalle vuosituhannelle (1995); Kauppinen & Laurinen: Tekstioppi (1987 tai uudempi painos); Lehtinen: Sanojen avaruus (2000); Lonka et al.: Taitava kirjoittaja: opiskelijan opas (2002).

Sivuaineopiskelijat suorittavat kohdan omatoimisilla kirjoitusharjoituksilla oheiskirjallisuuden pohjalta.

HUOM: Mikäli opiskelijalla on sekä pää- että sivuaineenaan taideaine, hän suorittaa sivuaineen osalta kohdan kirjallisuudella (essee tai tentti). Tarkemmat ohjeet ja kirjalistat oppiaineen www-sivuilta tai opintojaksojen vastuuhenkilöiltä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Suomen kirjallisuus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö