x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKIP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 3 op

Osaamistavoitteet

Perehtyä kirjallisuusinstituution rakenteisiin sekä tutustua kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan suhteita koskevan tutkimuksen nykysuuntauksiin ja peruskäsitteisiin.

Vastuuoppiaine: Suomen kirjallisuus.

Sisältö

Luennot tai kirjallisuutta: Easthope: Literary into Cultural Studies (1991) JA kaksi seuraavista: Lehtonen: Merkitysten maailma (1996); Niemi: Kirjallinen elämä (2000); Hypén (toim.): Kirjan matka tekijöiltä lukijoille (2007).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Suomen kirjallisuus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö