x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKIP0 Johdatus kirjallisuuden opiskeluun

Osaamistavoitteet

Tehdä tutuksi oma yksikkö ja sen käytännöt, oppiaineet, henkilökunta ja opiskelijatoverit sekä auttaa suunnistamaan uudessa opiskeluympäristössä, käynnistämään omat opinnot ja laatimaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Vastuuoppiaineet: Suomen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede: erilliset kurssit.

Sisältö

Suoritettuaan kurssin ja laadittuaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman opiskelija saa 2 op kohtaan Muut opinnot.

Kurssi on tarkoitettu kaikille uusille, myös muissa yliopistoissa tai avoimessa korkeakoulussa aiemmin opintojaan suorittaneille pääaineopiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Suomen kirjallisuus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö