x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMA6 Merkityksentutkimuksen jatkokurssi 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Perehdyttää suomen kielen semantiikan ja pragmatiikan tutkimiseen.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi merkityksen tutkimustapoja ja -menetelmiä harjoitusten avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Luennot sisältävät harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssin sisällön ja opettajan valitseman kirjallisuuden hallinta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  • Larjavaara, Matti 2007. Pragmasemantiikka. SKS. (valituin osin)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Suomen kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö