x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMA3 Tekstinhuolto 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Harjaannuttaa analysoimaan tekstejä normatiivisesta näkökulmasta.

Sisältö

Tekstien normatiivisen analysoinnin käsitteistö ja erilaiset näkökulmat. Analyysiharjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Lisäksi tehdään harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Oppimispäiväkirjan perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin oheiskirjallisuutena Ylioppilasaineita-kokoelman ja Virittäjän artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Suomen kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö