x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFA3D Kielen vaihtelu ja muutos nykyenglannissa 3 op

Osaamistavoitteet

Tutustuminen kielen vaihteluun ja muutokseen nykyenglannissa.

Sisältö

Kurssin tarkoitus on esitellä englannin kielen vaihtelun sosiaalisia, alueellisia ja tyylillisiä aspekteja sekä ajallista muuttumista keskittyen esimerkkeihin nykykielessä.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Vaihtoehtoisesti: tentti oppimateriaaleissa määritellyistä kirjoista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla: viikoittain jaettavat tekstit ja kysymykset.

Teokset kirjatenttiin: Bauer, Laurie. 1994. Watching English Change (vain luvut 2, 3 ja 4);  Trudgill, Peter. 2000. Sociolinguistics. 4th edition.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö