x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFA3B Englannin kielen rakenne IV: Esseet 4 op

Osaamistavoitteet

Syvennetään edelleen tietoja englannin kielen rakenteista ja harjoitellaan lisää tieteellistä kirjoittamista.

Sisältö

Lukutehtäviä ja jatkokysymyksiä keskustelua varten. Kurssilla jokainen opiskelija kirjoittaa esseen sovitusta aiheesta kiinnittäen huomiota sekä aiheen lähdekohtaiseen käsittelyyn että tutkittavien rakenteiden käyttöön.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Essee ja kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Viikoittain jaettavat tekstit ja kysymykset.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö