x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFA3A Englannin kielen rakenne III: Virke ja korkeammat rakenteet 4 op

Osaamistavoitteet

Syvennetään tietoja englannin kielen rakenteista.

Sisältö

Kurssilla keskitytään englannin kielen lause- ja virkerakenteen analyysiin sekä puhutun ja kirjoitetun englannin korkeampiin tekstirakenteisiin. Käytetään apuna tekstikorpuksia ja muita aitoja tekstejä. Viikoittaisia lukutehtäviä ja jatkokysymyksiä keskustelua varten.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Viikoittain jaettavat tekstit ja kysymykset.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö